Enpulse

Čini zelenu energetsku tranziciju i energetsku učinkovitost dostupnu svima!

Osnovna ideja

Proizvod se koristi kroz sljedeće korake:

 • Priključenje mjernog uređaja na jednu lokaciju
 •  Kontinuirano mjerenje električnih veličina – struja i napona
 • Pružanje  uvida u električno ponašanje korisnika
 • Pružanje prijedloga kako smanjiti račun za električnu energiju 

Osnovne postavke

Sljedeće izjave su istinite za naš proizvod, Enpulse proizvod:

 • Je povoljan u usporedbi s koristima koje donosi
 • Je jednostavan za instalaciju, jednostavno priključenje i malo zauzimanje prostora
 • Je jednostavan za upotrebu, jednostavno i razumljivo korisničko sučelje
 • Pruža velike koristi svojim korisnicima,  financijske, okolišne i operativne

Cjelovit proizvod

Enpulse proizvod je cjelovit sustav za mjerenje i upravljanje električnom energijom fokusiran na povećanje energetske učinkovitosti kod MSP objekata. Sastoji se od: mjerenog sustava na lokaciji korisnika, pozadinskog sustava (prikupljanje i pohrana podataka, algoritmi), i frontend sustav za interakciju s korisnikom, prozorima za vizualizaciju i energetske savijete. Ime Enpulse dolazi od engleskih riječi energy puls što označava energetski puls, jer mjerni sustav osjeća energetski puls korisnikovih električnih instalacija i ovi podaci su temelj za sve druge operacije unutar našeg proizvoda. Pozadinski sustav je mozak koji spaja senzore, algoritme i korisničko sučelje. Korisničko sučelje govori korisniku na razumljivom jeziku, krajnji korisnik dobije uvid u vlastitu električnu potrošnju po uređaju, detaljnu strukturu troškova, predviđanja buduće potrošnje i troškova, savijete i trikove kako povećati učinkovitost itd.

Enpulse hardware plus software
Enpulse pametna mjerna kutija plus strujni senzor

Mjerni hardware

Prvi korak kada se koristi Enpulse je instalirati strujne i naponske senzore i spojiti ih na Enpulse pametnu mjernu kutiju. Svaka faza ima jedan naponski senzor koji se spaja izravno na žice te faze te jedan strujni senzor koji se spaja neizravno koristeći strujna kliješta (strujne transformatore). Za trofazne instalacije, ukupno 3 strujna i 3 naponska senzora su potrebna. Nakon što se jednom instalira, Enpulse kontinuirano čita mjerne podatke i priprema ih unutar pozadinskog sustava za daljnju upotrebu za naše korisnike preko korisničkog sučelja.

Pozadinski algoritmi

Kontinuirana mjerenja na visokoj rezoluciji moraju biti adekvatno prihvaćena, pohranjena i pripremljena za upotrebo kod internih algoritama i korisničkog sučelja. Također, interni algoritmi moraju biti pohranjeni i dostupni za ili kontinuirano korištenje ili po potrebi. Ovi algoritmi su krunski dragulj Enpulse proizvoda jer oni transformiraju jednostavna mjerenja u vrijednu imovinu za korisnike. Na primjer, korisnikovi troškovi mogu biti izračunati tijekom tekućeg mjeseca ili alarmi za probijanje određene granice snage mogu biti aktivirani. AI identifikacijski algoritam može detektirati i identificirati točan uređaj koji u upotrebi samo iz zajedničkog mjerenja na objektu. Optimizacijski algoritam može pronaći najbolji tip i veličinu novog uređaja, PV panela, baterije… skrojen po korisnikovom obrascu potrošnje.

Pozadinski algoritmi – binarna ilustracija
Korisničko sučelje – nadzorna ploča

Korisničko sučelje

Nakon što je Enpulse jednom instaliran, korisnici će jedino vidjeti i vršiti interakciju kroz korisničko sučelje. Mjerni i pozadinski sustavi mogu biti zaboravljeni. Korisničko sučelje dizajnirano je da omogući jednostavno i intuitivno razumijevanje korisnikovog vlastitog električnog ponašanja i troškova. Svaki segment na sučelje ima pojašnjenja prozora koji se trenutno gleda te kratke smjernice na što obratiti pozornost. Također će imati i dva dodatna smjera razmatranja. Za one koji se žele educirati, dodatni edukacijski materijal za svaki segment koji će biti izravno dostupan. Za one koji žele ući dublje u određene krivulje i grafove, postojat će opcija gledanja podataka dublje u prošlost te sa širim rasponom varijabli za dodatna istraživanja.

Koristi za korisnika

 • Mjerenje u stvarnom vremenu, nadzor i alarmi za električnu potrošnju
 • Uvid i znanje o vlastitoj potrošnji i troškovima za električnu energiju
 • Personalizirani savjeti o energetskoj učinkovitosti i smanjenju troškova 
 • Prijedlozi za održavanja i investicije povezane s električnim instalacijama i uređajima
 • Preporuke za izbor opskrbljivača energije i instalera električne opreme
Okolišne i financijske koristi – ilustracija