Prijateljstvo za održivu budućnost!

Štedite novac i sačuvajte okoliš s nama kroz pametno upravljanje potrošnjom električne energije!

Isprobajte Enpulse i smanjite troškove

Ono što se mjeri se se i poboljšava!

Znanje o tome koliko energije koristite, kada i gdje, pomaže vam da pronađete uštede i potencijalna ulaganja u obnovljivu energiju. Enpulse pruža alata koji omogućuju poduzimanje akcije.

Enpulse je sustav za mjerenje i upravljanje električnom energijom fokusiran na povećanje energetske učinkovitosti kod malih i srednjih poduzeća. Pregledajte dnevne, tjedne ili mjesečne podatke o potrošnji kako biste pronašli trendove i pratili svoj napredak i ciljeve. Pratite podatke o potrošnji u stvarnom vremenu i pronađite obrasce koji će vam pomoći smanjiti troškove.

Što Enpulse može učiniti za vas

Praćenje potrošnje u stvarnom vremenu

Pratite svoju potrošnju u stvarnom vremenu i smanjite vršnu snagu i time svoje račune za energiju.

Povijesna potrošnja

Analizirajte povijesne trendove i provjerite kako napredujete u smanjivanju troškova i računa za energiju.

Analiza potrošnje

Saznajte više o svojim potrošačkim navikama i koliko energije trošite iz mreže, koliko trošite u visokoj i niskoj tarifi.

Raščlanjivanje računa po stavkama

Saznajte koliko plaćate za utrošenu energiju, vršnu snagu i ostale stavke, a koliko za mrežarinu i poreze.

Kvaliteta napona

Loša kvaliteta napona može utjecati na vaše uređaje. Poboljšajte sigurnost i smanjite troškove održavanja svojih uređaja praćenjem kvalitete napona tijekom vremena.

Ostvari pozitivaj utjecaj

Poboljšajte energetsku učinkovitost i smanjite svoj ugljični otisak pametnim upravljanjem energijom. Ostvarite pozitivan utjecaj na okoliš!

U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. korisnik potpore Grada Zagreba.

Podržava nas: