Opći uvjeti korištenja

Green Energy Pal d.o.o. (“GEP”) pruža Enpulse platformu za analizu upotrebe električne energije. Enpulse se sastoji od (1) hardvera (“Hardver”), i softvera (“Softver”) koji je ugrađen u hardver, (sve pod (1) zajedno – “Proizvod”) i (2) Enpulse korisničkog računa te platforme koja je korisniku dostupna putem mobilnih uređaja i/ili naše web stranice (enpulse.gep.energy) (“Stranica”) ( sve pod (2) zajedno – “Usluga”). Proizvod i Usluga zajedno se nazivaju “Enpulse paket”.

Ovi Uvjeti i odredbe reguliraju vašu kupnju i korištenje Proizvoda i Usluge. Ovi Uvjeti i odredbe vam osiguravaju određena prava, a možete imati i druga, zakonom propisana prava, ovisno od pravne regulative nadležne zemlje. Odricanje od odgovornosti, isključenja i ograničenja odgovornosti prema ovim Uvjetima i odredbama neće se primjenjivati ​​u mjeri u kojoj je to zabranjeno primjenjivim zakonom. Ako propisi nadležne države ne dopuštaju isključenje implicitnih jamstava ili isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili drugih prava, onda se taj dio unutar Odredbi i uvjeta ovih Općih uvjeta korištenja ne odnose na vas.

OVO JE PRAVNI UGOVOR. KUPNJOM ENPULSE PAKETA ILI KORIŠTENJEM PLATFORME, PRIHVAĆATE I SUGLASNI STE SE S OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA U SVOJE IME ILI IME SUBJEKTA KOJEG PREDSTAVLJATE. VI IZJAVLJUJETE I JAMČITE DA IMATE PRAVO, OVLASTI I SPOSOBNOST PRIHVATITI I SLOŽITI SE S OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA U SVOJE ILI IME SUBJEKTA KOJEG PREDSTAVLJATE. IZJAVLJUJETE DA STE PREMA PRAVNOJ REGULATIVI VAŠEG PREBIVALIŠTA SPOSOBNI I OVLAŠTENI ZA SKLAPANJE OVOG UGOVORA. AKO SE NE SLAŽETE S BILO KOJOM ODREDBOM OVIH UVJETA I ODREDBI, TREBATE SE ODSPOJITI S PLATFORME I PRESTATI KORISTITI BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU ENPULSE PAKETA.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku, stoga vas molimo da ih pregledate svaki put prije kupnje novog paketa ili usluge. Svaki put kada naručite Enpulse paket ili posjetite Stranicu, između vas i GEP-a primjenjivat će se Uvjeti i odredbe koji su na snazi ​​u to vrijeme. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima i odredbama, možete kontaktirati GEP kako je ovdje navedeno.

Kontaktirajte info@gep.energy za sve informacije, upite i primjedbe.

Iako je naša Usluga dostupna diljem svijeta, Enpulse paket je trenutno dizajniran i testiran samo za korištenje u Europskoj uniji. Ako odlučite instalirati i koristiti Enpulse paket izvan Europske unije, činite to na vlastitu inicijativu i sami ste odgovorni za poštivanje primjenjivih lokalnih zakona u vašoj zemlji. U mjeri dopuštenoj zakonom, GEP ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan vašom instalacijom i korištenjem Proizvoda izvan Europske unije.

1. Hardver

(a) Ograničeno jamstvo za hardver. GEP jamči da će hardver biti bez nedostataka u materijalu i izradi u razdoblju od dvije (2) godine od datuma isporuke nakon originalne kupnje u maloprodaji (“Razdoblje jamstva za hardver”). Ako hardver nije u skladu s ovim ograničenim jamstvom za hardver tijekom razdoblja jamstva za hardver, GEP će, prema vlastitom nahođenju, (a) popraviti ili zamijeniti bilo koji neispravni hardver ili komponentu; ili, u slučaju da GEP nije u mogućnosti ispuniti (a), (b) prihvatiti povrat hardvera i vratiti novac koji je izvorni kupac stvarno platio za hardver. Popravak ili zamjena mogu se izvršiti novim ili obnovljenim proizvodom ili komponentama, prema vlastitom nahođenju GEP-a. Ako hardver ili komponenta ugrađena u njega više nije dostupna, GEP može, prema vlastitom nahođenju, zamijeniti hardver sličnim proizvodom slične ili veće funkcije. Ovo je vaš jedini i isključivi pravni lijek za kršenje ovog Ograničenog jamstva za hardver. Svaki hardver koji je ili popravljen ili zamijenjen prema ovom Ograničenom jamstvu za hardver bit će pokriven uvjetima ovog Ograničenog jamstva za hardver dulje od (a) devedeset (90) dana od datuma isporuke popravljenog hardvera ili zamjenskog hardvera, ili (b) preostalo razdoblje jamstva za hardver. Ovo Ograničeno jamstvo za hardver prenosivo je s izvornog kupca na sljedeće vlasnike, ali razdoblje jamstva za hardver neće biti produženo niti će biti prošireno u pokrivenosti za bilo koji takav prijenos.

(b) Uvjeti jamstva za hardver. Prije podnošenja zahtjeva prema ovom Ograničenom jamstvu za hardver, vlasnik hardvera mora (a) obavijestiti GEP o namjeri podnošenja zahtjeva tako što će posjetiti LINK GEP HELP tijekom razdoblja jamstva za hardver i dati opis problema i (b) pridržavati se uputa za povratnu dostavu tvrtke GEP. GEP neće imati nikakvih jamstvenih obveza u pogledu vraćenog hardvera ako utvrdi, prema vlastitom nahođenju nakon pregleda vraćenog hardvera, da je hardver neprihvatljivi hardver (kako je definirano u nastavku). GEP će snositi sve troškove povratne dostave vlasniku i nadoknadit će sve troškove otpreme koje je imao vlasnik, osim u pogledu bilo kojeg neprihvatljivog hardvera, za koji će vlasnik snositi sve troškove dostave, uz uvjet da su troškovi otpreme koje je imao vlasnik srazmjerne trošku dostave koju je GEP imao prilikom slanja hardvera vlasniku.

(c) Izuzeci od jamstva za hardver. Ovo Ograničeno jamstvo za hardver ne pokriva sljedeće (zajedničkim nazivom “Neprihvatljivi hardver”): hardver označen kao “Nije za prodaju” ili hardver koji je bio podložan: (a) modifikacijama, izmjenama ili neprikladnom održavanju ili popravcima; (b) rukovanje, skladištenje, instalacija, testiranje ili uporaba koja nije u skladu s Vodičem za instalaciju ili drugim uputama koje daje GEP; (c) zlouporaba ili zlouporaba hardvera; (d) kvarovi, fluktuacije ili prekidi u električnoj energiji; ili (e) više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na munju, poplavu, tornado, potres ili uragan. GEP snažno preporučuje da za instalaciju koristite samo ovlaštene električare. Neovlašteno korištenje hardvera ili softvera može narušiti performanse hardvera i poništiti ovo Ograničeno jamstvo za hardver.

(d) Ograničenja. Slažete se da vi nećete ukloniti ili promijeniti bilo koji zaštitni znak , logotip, autorska prava ili druge obavijesti o vlasništvu, legende, simboli ili oznake u Hardveru, ili modificirati, napraviti izvedene radove, rastaviti, obrnuto kompajlirati, vršiti obrnuti inženjering ili dekriptirati bilo koji dio Hardvera ili komunikacijskih protokola koje koristi Hardver i usluga (osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakoni izričito zabranjuju takvo ograničenje u svrhu interoperabilnosti, u kojem slučaju se slažete prvo kontaktirati GEP i dati priliku GEP-u za izradu promjena koje su potrebne u svrhu interoperabilnosti). Ne smijete objaviti rezultate bilo koje izvedbe ili funkcionalne procjene bilo kojeg dijela Hardvera bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja GEP-a za svako takvo izdanje.

2. Softver

“Softver”, kako je gore definirano, odnosi se na softver koji radi na hardveru. Ne odnosi se na platformu koja uključuje mobilnu klijentsku aplikaciju ili web aplikaciju.

(a) Licenca. U skladu s ovim Uvjetima i odredbama, GEP vam dodjeljuje ograničenu i neisključivu licencu (bez prava podlicenciranja) za izvođenje jedne (1) kopije softvera, samo u obliku izvršnog objektnog koda, isključivo na hardveru koji posjedujete ili kontrolu i isključivo za korištenje u kombinaciji s proizvodom u vaše osobne svrhe.

(b) Ograničenja. Slažete se da vi nećete, i nećete dopustiti drugima da, (a) licenciraju, prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, dodjeljuju, distribuiraju, prenose, hostiraju, eksternaliziraju, otkrivaju ili na drugi način komercijalno iskorištavaju Softver ili čine Softver dostupnim bilo kojoj trećoj strani , (b) kopirati ili koristiti softver u bilo koju svrhu osim one dopuštene u odjeljku 2(a), (c) koristiti bilo koji dio softvera na bilo kojem uređaju ili računalu osim hardvera, (d) ukloniti ili promijeniti bilo koji zaštitni znak , logotip, autorska prava ili druge obavijesti o vlasništvu, legende, simboli ili oznake u Softveru, ili (e) modificirati, napraviti izvedene radove, rastaviti, obrnuto kompajlirati, vršiti obrnuti inženjering ili dekriptirati bilo koji dio Softvera ili komunikacijskih protokola koje koristi Softver i usluga (osim u mjeri u kojoj primjenjivi zakoni izričito zabranjuju takvo ograničenje u svrhu interoperabilnosti, u kojem slučaju se slažete prvo kontaktirati GEP i dati priliku GEP-u za izradu promjena koje su potrebne u svrhu interoperabilnosti). Ne smijete objaviti rezultate bilo koje izvedbe ili funkcionalne procjene bilo kojeg softvera bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja GEP-a za svako takvo izdanje.

(c) Automatsko ažuriranje softvera. GEP može s vremena na vrijeme razviti zakrpe, popravke grešaka, ažuriranja, nadogradnje i druge izmjene kako bi se poboljšala izvedba softvera i povezanih usluga (“Ažuriranja”). Oni se mogu automatski instalirati bez davanja bilo kakve dodatne obavijesti ili primanja bilo kakvog dodatnog pristanka. Pristajete na ovo automatsko ažuriranje. Ako ne želite takva ažuriranja, vaš pravni lijek je prestati koristiti proizvod. Ako ne prestanete koristiti proizvod, automatski ćete primati ažuriranja. Prihvaćate da ćete možda morati instalirati Ažuriranja za korištenje Proizvoda i Softvera i slažete se da ćete odmah instalirati sva dostavljena Ažuriranja. Daljnjim korištenjem proizvoda pristajete na uvjete ovog Odjeljka 2.

(d) Vlasništvo. Softver i sva autorska prava, poslovne tajne i druga prava intelektualnog vlasništva u njima isključivo su vlasništvo GEP-a i njegovih davatelja licence. GEP i njegovi davatelji licenci zadržavaju sva prava na softver koja vam nisu izričito dana ovdje. Softver (i sve njegove kopije) vam je licenciran, a ne prodan prema odjeljku 2. Ovdje nema impliciranih licenci. Svi prijedlozi ili povratne informacije koje ste dali GEP-u u vezi sa softverom bit će vlasništvo GEP-a. GEP može koristiti, kopirati, mijenjati, objavljivati ​​ili redistribuirati podnesak i njegov sadržaj u bilo koju svrhu i na bilo koji način bez ikakve naknade vama. Također se slažete da se GEP ne odriče nikakvih prava na korištenje sličnih ili srodnih ideja koje su ranije bile poznate GEP-u, a koje su razvili njegovi zaposlenici ili koje su dobivene iz drugih izvora.

(e) Trajanje i raskid. Ovdje dodijeljena licenca stupa na snagu na dan kada ste prvi put kupili Uslugu i trajat će sve dok posjedujete Uslugu, osim ako se ova licenca ne ukine kako je ovdje navedeno. GEP može raskinuti licencu u bilo kojem trenutku ako se ne pridržavate bilo kojeg uvjeta iz ove odredbe. Licencu možete raskinuti odmah nakon pismene obavijesti GEP. Po takvom raskidu, ovdje dodijeljena licenca će prestati i morate prekinuti svako korištenje softvera.

(f) Ograničenja softvera. GEP ne jamči niti obećava nikakvu određenu razinu uštede energije ili drugu novčanu korist od korištenja proizvoda ili softvera ili bilo koje njihove značajke. Stvarne uštede energije i novčane koristi ovise o čimbenicima koji su izvan kontrole ili znanja GEP-a.

(g) Povjerljivost. Softver je povjerljiva informacija tvrtke GEP. Uložit ćete sve napore da očuvate i zaštitite povjerljivost softvera u svakom trenutku.

3. Usluga

(a) Račun. Da biste koristili Uslugu, morate se registrirati za korisnički račun (“Račun”) i dati određene podatke o sebi kako to traži odgovarajući obrazac za registraciju. Izjavljujete i jamčite da su: (a) svi potrebni podaci za registraciju koje dostavite istiniti i točni; (b) održavat ćete točnost takvih informacija; i (c) vaša upotreba usluge ne krši bilo koji europski ili drugi primjenjivi zakon ili propis. Vi ste u potpunosti odgovorni za održavanje povjerljivosti podataka za prijavu na Vaš Račun i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod Vašim Računom.

(b) Pristup i korištenje usluge. U skladu s ovim Uvjetima i odredbama, GEP vam daje sključivo pravo (bez prava podlicenciranja) da pristupite i koristite uslugu korištenjem aplikacija dostupnih na enpulse.gep.energy u vezi s kontrolom i praćenje proizvoda. Usluga uključuje materijale koje može osigurati GEP ili davatelji licenci treće strane koji se prikazuju ili izvode na usluzi, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, članke, fotografije, video, slike i ilustracije.

(c) Vlasništvo i intelektualno vlasništvo

(i) Vlasništvo GEP-a. Prihvaćate da su sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući bez ograničenja autorska prava, patente, zaštitne znakove i poslovne tajne, u Platformi u vlasništvu GEP-a ili naših davatelja licence. Vaše posjedovanje, pristup i korištenje Proizvoda, Softvera i Usluge ne prenose na vas ili bilo koju treću stranu nikakva prava, naslov ili interes u takvim pravima intelektualnog vlasništva. GEP i njegovi davatelji licenci pridržavaju sva prava koja nisu navedena u ovim Uvjetima i odredbama.

(ii) Povratne informacije. Možete samostalno odabrati ili vas GEP može zatražiti da pošaljete komentare, prijedloge ili ideje o proizvodu ili usluzi, uključujući kako poboljšati Enpulse paket (“Povratne informacije”). Slanjem bilo kakvih Povratnih informacija slažete se da su vaši podnesci dobrovoljni, besplatni i bez ograničenja te da se GEP neće staviti pod bilo kakvu fiducijarnu ili drugu obvezu. GEP može koristiti, kopirati, mijenjati, objavljivati ​​ili redistribuirati podnesak i njegov sadržaj u bilo koju svrhu i na bilo koji način bez ikakve naknade vama. Također se slažete da se GEP ne odriče nikakvih prava na korištenje sličnih ili srodnih ideja koje su ranije bile poznate GEP-u, a koje su razvili njegovi zaposlenici ili koje su dobivene iz drugih izvora. Ovime nam dajete neekskluzivno, širom svijeta, besplatno, trajno, neopozivo, podlicencirano i prenosivo pravo na pristup, prikaz ili drugu upotrebu vaših Povratnih informacija (uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva) isključivo u vezi Enpulse paketa.

(iii) Podaci o klijentu. Svi podaci koje generira Enpulse paket koji se odnose na vašu upotrebu električne energije su vlasništvo GEP-a (“Podaci o korisniku”) uz obvezu kako su isti u svojoj neanonimiziranoj formi vidljivi isključivo vama i djelatnicima GEP-a s pravom pristupa. Isključivo korištenje takvih korisničkih podataka od strane GEP-a bit će povezano s radom Enpulse paketa i pružanjem usluge vama, dok se podaci trećim stranama mogu pružati isključivo u anonimnom obliku. GEP može koristiti korisničke podatke za svoje interne poslovne svrhe i u vezi s razvojem i poboljšanjem Enpulse paketa, odnosno anonimne podatke može koristiti u komercijalne svrhe. Pregledajte Politiku privatnosti za više informacija u vezi s praksama GEP-a u vezi s korisničkim podacima koje GEP može prikupljati od korisnika Enpulse paketa i kako ćemo koristiti te podatke.

(iv) Zakoni o zaštiti podataka i privatnosti u zemlji u kojoj živite mogu nametnuti određene odgovornosti vama i vašoj upotrebi proizvoda i usluge. Suglasni ste da ste vi (a ne GEP) odgovorni za pridržavanje svih važećih zakona kada koristite proizvod i uslugu.

(d) Određena ograničenja. Prava koja su vam dana ovim Uvjetima i odredbama podliježu sljedećim ograničenjima: (i) slažete se da nećete licencirati, prodavati, iznajmljivati, distribuirati, hostirati ili na drugi način komercijalno iskorištavati uslugu; (ii) suglasni ste da nećete modificirati, raditi izvedene radove, rastavljati, obrnuto kompajlirati ili vršiti obrnuti inženjering bilo kojeg dijela Usluge; (iii) slažete se da nećete pristupati Usluzi kako biste izgradili sličnu ili konkurentnu uslugu; (iv) osim kako je ovdje izričito navedeno, niti jedan dio Usluge ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, postavljati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način; (v) slažete se da nećete učitavati, prenositi ili distribuirati bilo kakve računalne viruse, crve ili bilo koji softver koji ima za cilj oštetiti ili promijeniti uslugu ili softver; (vi) slažete se da nećete ometati, ometati ili pokušavati dobiti neovlašteni pristup poslužiteljima ili mrežama povezanim s Uslugom ili kršiti propise, politike ili procedure takvih mreža; (vii) slažete se da nećete pristupiti (ili pokušati pristupiti) bilo kojoj usluzi na drugi način osim putem sučelja koje pruža GEP; i (viii) suglasni ste da nećete uklanjati, skrivati ​​ili mijenjati bilo kakve obavijesti o pravima vlasništva (uključujući obavijesti o autorskim pravima i zaštitnim znakovima).

4. Komercijalni uvjeti

(a) Plaćanje. Pružanjem kreditne kartice ili drugog načina plaćanja koji prihvaća GEP, izjavljujete i jamčite da ste ovlašteni koristiti određeni način plaćanja i da nas ovlašćujete (ili našu treću stranu za obradu plaćanja) da teretimo vaš način plaćanja za ukupni iznos vaše narudžbe (uključujući sve primjenjive poreze i druge naknade). Ako se način plaćanja koji navedete ne može potvrditi, nije valjan ili na neki drugi način nije prihvatljiv, vaša narudžba može biti obustavljena ili otkazana. Morate riješiti svaki problem na koji naiđemo kako bismo nastavili s vašom narudžbom. U slučaju da želite promijeniti ili ažurirati podatke o plaćanju povezane s vašim računom, to možete učiniti u bilo kojem trenutku prijavom na svoj račun i uređivanjem podataka o plaćanju, odnosno slanjem e-maila na info@gep.energy.

(b) Dostupnost i cijene. Dostupnost Enpulse paketa može varirati i zadržavamo pravo nametnuti količinska ograničenja za bilo koju narudžbu, odbiti cijelu ili dio narudžbe i prekinuti ponudu Enpulse paketa bez prethodne obavijesti. Cijene za Enpulse paket podložne su promjenama u bilo kojem trenutku, ali promjene neće utjecati na narudžbe za Enpulse paket koje ste već postavili.

(c) Porezi i davanja. Ovisno o narudžbi, GEP obračunava i naplaćuje poreze te davanja u skladu s važećim zakonima.

(d) Prijenos naslova. Kupnja je namijenjena samo krajnjim korisnicima. Vlasništvo nad hardverom prelazi na kupca u trenutku isporuke od strane GEP-a prijevozniku tereta, ali GEP i/ili prijevoznik tereta bit će odgovorni za svaki gubitak ili štetu na Proizvodu do koje dođe dok je Proizvod u transportu do vas.

(e) Slanje i dostava. Cijene za Enpulse paket ne uključuju troškove dostave. Naše naknade i načini dostave su opisani na našoj stranici.

(f) Podaci o narudžbi. Slanjem narudžbe za Enpulse paket slažete se i razumijete da GEP može pohranjivati, dijeliti, obrađivati ​​i koristiti podatke prikupljene iz vaše narudžbe ili narudžbe putem telefona/faksa/e-pošte u svrhu obrade narudžbe. GEP će štititi vaše podatke u skladu sa svojom Politikom privatnosti (LINK NA PRAVILA O PRIVATNOSTI). GEP surađuje s drugim tvrtkama koje pomažu GEP-u pružiti Enpulse paket, kao što su prijevoznici tereta i tvrtke za obradu kreditnih kartica, a GEP će možda morati podijeliti određene informacije s tim tvrtkama u tu svrhu.

5. Instalacija i usklađenost sa zakonima

(a) Instalacija. Ovisno o pravnoj regulativi područja u kojem instalirate Proizvod, mogu postojati zakoni koji se primjenjuju na to gdje i kako instalirati Proizvod. Trebali biste provjeriti pridržavate li se svih relevantnih zakona i uredbi. GEP nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili štetu uzrokovanu ugradnjom. OSIM AKO NISTE LICENCIRANI ELEKTRIČAR, NE SMIJETE POKUŠAVATI INSTALIRATI PROIZVOD. SAMO LICENCIRANI ELEKTRIČAR SMIJE INSTALIRATI PROIZVOD. ELEKTRIČNI UDARI, UKLJUČUJUĆI OSOBNE OZLJEDE ILI SMRT, TE OŠTEĆENJE ILI UNIŠTENJE IMOVINE MOGU SE POJAVITI AKO PROIZVOD NIJE ISPRAVNO INSTALIRAN.

Enpulse paket je spojen na opasne napone. Nepravilna uporaba ili ugradnja može biti opasna ili čak fatalna. Provjerite je li instalaciju izvršio kvalificirani stručnjak i slijedite li ove smjernice za instalaciju i korištenje: (i) Neka instalaciju izvrši kvalificirani električar, u skladu s lokalnim električnim propisima. (ii) Ne pokušavajte otvoriti Enpulse paket uređaj, dodirivati ​​unutarnje dijelove ili ga pokušavati popraviti bez prethodnog kontaktiranja Enpulse paket podrške. (iii) Ako vjerujete da je bilo koja komponenta oštećena, nemojte pokušavati koristiti proizvod. Obratite se podršci koju GEP pruža. 4) Koristite hardver iz Enpulse paketa samo u Europskoj uniji, i samo sa 50Hz i 220V sustavom. 5) Instalirajte hardver na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ekstremno niskim ili visokim temperaturama. Bez izlaganja vodi. Relativna vlažnost < 90%; Nadmorska visina < 3000 metara; Temperatura 0 – 50C.

(b) Usklađenost sa zakonima. Enpulse paket nije namijenjen za korištenje izvan Europske unije. Vi ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona i propisa zemlje za koju je Proizvod namijenjen. Nismo odgovorni ako prekršite bilo koji takav zakon.

6. Odricanje od jamstva

OSIM KAKO JE OVDJE IZRIČITO NAVEDENO, ENPULSE PAKET, IZRIČITO UKLJUČUJUĆI HARDVER, SOFTVER, USLUGU I MJESTO, DAJE SE “KAKVO JE” I “KAKO JE DOSTUPNO”, A GEP TE NAŠI DAVATELJI LICENCE I DOBAVLJAČI IZRIČITO SE ODRIČU BILO KAKVIH JAMSTAVA I UVJETA, BILO KOJE VRSTE IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, TOČNOSTI I NEKRŠENJA PRAVA. GEP TE NAŠI DAVATELJI LICENCE I DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVO JAMSTVO DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE ILI DA ĆE ENPULSE PAKET: (I) ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE; (II) ĆE BITI KOMPATIBILAN S VAŠIM ELEKTRIČNIM SUSTAVOM, KUĆNOM MREŽOM, RAČUNALOM ILI MOBILNIM UREĐAJEM; (III) BIT ĆE DOSTUPAN NEPREKINUTO, PRAVOVREMENO, SIGURNO ILI BEZ GREŠAKA; ILI (IV) ĆE BITI TOČAN ILI POUZDAN ILI DOSTAVITI ODREĐENE REZULTATE. NIKAKAV SAVJET ILI INFORMACIJA, BILO USMENA ILI PISANA, KOJU STE DOBILI OD GEP-A NEĆE STVARATI NIKAKVO JAMSTVO. KADA INSTALIRATE, POSTAVITE ILI KORISTITE ENPULSE PAKET, MOŽE VAM SE PRUŽITI MOGUĆNOST PROMJENE ZADANIH POSTAVKI ILI ODABIRANJA ODREĐENIH POSTAVKI. IZBORI KOJE NAPRAVITE MOGU UZROKOVATI ŠTETU ILI DOVESTI DO NEPREPORUČENOG RADA VAŠE PRIKLJUČENE OPREME ILI SUSTAVA. PREUZIMATE SVU ODGOVORNOST ZA TAKVU ŠTETU KADA ODABERETE ODREĐENE POSTAVKE ILI POSTAVITE ILI PRILAGODITE ZADANE POSTAVKE.

GEP vam pruža informacije (“Informacije o proizvodu”) o proizvodima u vašem domu. Sve informacije o proizvodu dane su “kakve jesu” i “kako su dostupne”. Ne možemo jamčiti da je popis informacija ispravan ili ažuran. U slučajevima kada je kritično, pristup informacijama o pojedinoj komponenti putem Enpulse paketa nije zamjena za izravan pristup informacijama u domu.

7. Odšteta

Slažete se da ćete braniti, obeštetiti i osloboditi GEP i njegove davatelje licence i dobavljače od bilo kakve štete, odgovornosti, potraživanja ili zahtjeva (uključujući troškove i odvjetničke naknade) bilo koje treće strane zbog ili proizašle iz (i) vaše upotrebe Enpulse paketa, (ii) vaših kršenje ovih Odredbi i uvjeta, (iii) povratne informacije koje pružite; ili (iv) vašeg kršenje bilo kojeg zakona ili prava bilo koje treće strane. GEP zadržava pravo, o vašem trošku, preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje se od vas traži da obeštetite GEP i pristajete surađivati s našom obranom takvih potraživanja. Slažete se da nećete podmirivati takve zahtjeve bez prethodnog pisanog pristanka GEP. GEP će uložiti razumne napore kako bi vas obavijestio o bilo kakvom takvom zahtjevu, radnji ili postupku nakon što za to sazna.

Ništa u ovim Uvjetima i odredbama, a posebno u ovom odjeljku “Ograničenje odgovornosti”, neće pokušati isključiti ili ograničiti odgovornost koja se ne može isključiti prema primjenjivom zakonu.

Enpulse platforma namijenjena je pružanju informativnih podataka o naponu, električnoj energiji, potrošnji energije i srodnim mjerenjima. Iako je naš mjerni uređaj visoko precizan, važno je napomenuti da nije certificiran od strane ovlaštene institucije. Stoga ne možemo jamčiti točnost ili pouzdanost rezultata dobivenih iz uređaja te ista ne mogu biti korištena u službene svrhe. Odričemo se svih jamstava, izričitih ili implicitnih, o točnosti, potpunosti ili prikladnosti za određenu svrhu podataka generiranih mjernim uređajem ili online softverskom platformom. Ako su potrebna točna i certificirana mjerenja u svrhu pravnih, regulatornih ili bilo kojih službenih postupaka, odgovornost je korisnika da koristi odgovarajuće certificirane mjerne uređaje i zatraži stručno savjetovanje.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, PORED GORE NAVEDENIH ODRICANJA OD JAMSTVA, NI U KOJEM SLUČAJU (A) GEP NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, EKZEMPLARNU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ŠTETU ZBOG GUBITKA PODATAKA ILI PROFITA, KOJI PROIZLAZE IZ ILI SE ODNOSE NA ENPULSE PAKET, ČAK I AKO JE GEP ZNAO ILI TREBAO ZNATI ZA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, I (B) UKUPNA KUMULATIVNA ODGOVORNOST GEP-A KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE POVEZANA S ENPULSE PAKETOM, BILO UGOVOROM, DELIKTOM ILI NA DRUGI NAČIN, NEĆE PREMAŠITI NAKNADE KOJE STE PLAĆALI GEP-U ZA ENPULSE PAKET U PRETHODNIH ŠEST (6) MJESECI (AKO TAKVIH IMA). OVO JE OGRANIČENJE KUMULATIVNO I NEĆE BITI POVEĆANO POSTOJANJEM VIŠE OD JEDNOG INCIDENTA ILI ZAHTJEVA. GEP SE ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI BILO KOJIH DAVATELJA LICENCI I GEP-OVIH DOBAVLJAČA.

9. Elektroničke komunikacije

Vi komunicirate s GEP-om elektroničkim putem kada koristite naše web mjesto ili šaljete e-poštu GEP-u. Suglasni ste da svi ugovori, obavijesti, objave i druga komunikacija koju vam dostavljamo elektroničkim putem zadovoljavaju sve zakonske uvjete da takva komunikacija bude u pisanom obliku. Kada naručite s naše stranice, prikupljamo i pohranjujemo vašu adresu e-pošte. Od tog trenutka nadalje, vaša adresa e-pošte koristi se za slanje informacija o proizvodima i uslugama GEP-a osim ako se ne odjavite od takvih poruka e-pošte putem veze za isključivanje u porukama e-pošte.

10. Obavijesti

GEP vam može dostaviti obavijesti prema zakonu ili u marketinške ili druge svrhe putem (prema vlastitom izboru) e-pošte na primarnu e-poštu povezanu s vašim računom GEP, u tiskanom obliku ili objavljivanjem takve obavijesti na stranici. GEP nije odgovoran za bilo kakvo automatsko filtriranje koje vi ili vaš pružatelj mrežnih usluga možete primijeniti na obavijesti putem e-pošte.

11. Viša sila

Nećemo biti odgovorni ni za kakvo neispunjavanje ili kašnjenje u izvršavanju bilo koje od naših obveza prema ugovoru koje je uzrokovano radnjom ili događajem izvan naše razumne kontrole, uključujući bez ograničenja više sile, štrajkove, zastoje u lancima dobave ili druge industrijske akcije trećih osoba, građanski nemiri, pobune, teroristički napad, rat, požar, eksplozija, oluja, poplava, potres, epidemija ili druga prirodna katastrofa, kvar javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža ili nemogućnost korištenja željeznice, brodski, zrakoplovni, motorni prijevoz ili druga sredstva javnog ili privatnog prijevoza.

12. Odvojivost

Ako bilo koji dio ovih Odredbi i uvjeta postane nezakonit, nevažeći, neprovediv ili zabranjen u bilo kojem pogledu prema bilo kojem primjenjivom zakonu ili propisu, smatrat će se da takva odredba ili njezin dio nije dio ugovora između nas. Zakonitost, valjanost ili provedivost ostatka ovih Odredbi i uvjeta ostat će na snazi ​​i učinku.

13. Mogućnost preživljavanja

Obveze u Odjeljcima 1(c), 2(b), (d), (e), (g), 3(c), (d) i 5 do 17 ostat će na snazi ​​i nakon isteka ili prekida ovih Odredbi i uvjeta.

14. Odricanje

Naš neuspjeh ili kašnjenje u provedbi bilo kojeg od ovih Odredbi i uvjeta neće predstavljati odricanje od naših prava protiv vas i ne utječe na naše pravo da zahtijevamo buduću provedbu istih.

15. Nasljedinici i opunomoćenici

Ovaj je Ugovor obvezujući za nasljednike i opunomoćenike svake strane.

16. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi Uvjeti i odredbe regulirani su zakonima i svim pozitivnim praksama Europske unije

17. Jezik

Izričita je želja stranaka da ovaj Ugovor i svi povezani dokumenti budu sastavljeni na hrvatskom jeziku. C’est la volonté expresse des partys que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en Croate.