Enpare

Alat za usporedbu cijena opskrbljivača

Imaju li kupci električne energije izbor?


Liberalizacija tržišta ponudila je kućanstvima i pravnim subjektima mogućnost odabira između različitih opskrbljivača električne energije. Neovisno o odabiru, krajnji korisnik će dobiti isti krajnji “proizvod” – električnu energiju, ali po različitim cijenama iliti tarifama. Ovisno o količini, profilu potrošnje te drugim posebnostima, različit opskrbljivač može biti cjenovno atraktivniji različitim krajnjim korisnicima. Hrvatsko tržište je još prilično nerazvijeno u usporedbi s drugim zapadnoeuropskim zemljama te je u velikoj većini slučajeva, za kućanstva i malo poduzetništvo, najisplativije biti klijent HEP Elektre. No, aktivni su i drugi opskrbljivači te je pitanje vremena kada će početi jača cjenovna bitka za akviziciju novih korisnika.

Tarife za kućanstva i malo poduzetništvo obično su javno dostupne i objavljene na web stranicama pojedinih opskrbljivača. Također, aktualni zakon o tržištu električne definira da moraju postajati javno dostupni alati za usporedbu tarifa od opskrbljivača za kućanstva i malo poduzetništvo. Upravo iz tog razloga napravili smo besplatan proizvod kojeg nazivamo Enpare za kućanstva i mala poduzeća. Ime Enpare dolazi od engleskih riječi energy compare što označava energetsku usporedbu, jer ovaj alat omogućava usporedbu cijena energije različitih opskrbljivača za kućanstva i male poduzetnike.

U daljnjem tekstu će biti pojašnjen način na koji se formira finalna cijena vašeg računa za korištenu električnu energiju, a GEP vam nudi besplatan Enpare alat za usporedbu cijena različitih opskrbljivača po aktualnim cijenama. Pritom su ovdje navedene informacije primarno fokusirane na kućanstva, ali isti je princip i za malo poduzetništvo. Enpare za kućanstva i male poduzetnike možete pronaći na ovom linku ili pritiskom na gumb gore ispod naslova web-stranice.

Sastavnice računa za električnu energiju


Računi za električnu energiju se sastoje od više stavki koje možemo razvrstati u tri osnovne grupe prema subjektu kojemu smo dužni podmiriti navedenu obvezu. Bitno je istaknuti kako krajnji korisnik promjenom opskrbljivača može utjecati na cijenu isporučene električne energije te ostale naknade koje se plaćaju opskrbljivaču, dok su druge dvije grupe identične za sve kupce iste kategorije. Detaljnije o svakoj stavci računa možete doznati ovdje. U nastavku je prikazana raspodjela:

Opskrbljivač

 • Radna energija [€/kWh]
  • Jednotarifni sustav
  • Dvotarifni sustav
 • Naknada za obračunsko mjerno mjesto [Jediničan mjesečni iznos €]

HEP ODS/HOPS

 • Radna energija [€/kWh]
  • Jednotarifni sustav
  • Dvotarifni sustav
 • Obračunska vršna radna snaga tijekom više tarife [€/kW]
 • Prekomjerna jalova energija [€/kVArh]
 • Naknada za obračunsko mjerno mjesto [Jediničan mjesečni iznos €]

Porezi/naknade

 • Trošarine na električnu energiju
 • Naknada za obnovljive izvore energije
 • Solidarna naknada

Primjer računa


U nastavku je priložen primjer računa kojemu možete pristupiti i na ovom linku, možete primijetiti sve gore navedene kategorije i njihova objašnjenja.

Usporedba izračuna cijena na primjeru kućanstva


U svrhu usporedbe cijene električne energije za kućanstva kod različitih opskrbljivača, poslužit će nam 5 različitih slučajeva godišnje potrošnje električne energije, s time da će za svaki biti prikazana cijena za jednotarifni (Plavi) model (energije visoke i niske tarife zbrojene) i dvotarifni (Bijeli) model (razlikujemo visoku i nisku tarifu). Više o različitim tarifama možete pročitati na ovom linku.

SlučajVisoka tarifa [kWh]Niska tarifa [kWh]
1.42703600
2.4002600
3.15001500
4.2600400

Slučaj1234
Opskrbljivač/TarifaBijeliPlaviBijeliPlaviBijeliPlaviBijeliPlavi
HEP Elektra7.875,308.923,972.458,093.561,193.088,293.561,193.718,493.561,19
HEP – Opskrba7.875,308.923,972.458,093.561,193.088,293.561,193.718,493.561,19
E.ON Hrvatska8.139,729.188,392.722,513.825,613.352,713.825,613.982,913.825,61
GEN-I Hrvatska8.305,959.327,462.730,083.840,873.376,443.840,874.022,803.840,87

Slučaj 2. i 4. zorno pokazuju kako ovisno o profilu potrošnje te odabiru ispravnog tarifnog modela, korisnik može postići značajne uštede. Naime, u oba slučaja je potrošena ista količina električne energije (3 000 kWh), slučajevi se razliku u omjeru iskorištenosti energije u visokoj i niskoj tarifi te odabiru tarifnog modela. Upravo u takvim i sličnim nedoumicama GEP može pružiti analizu te savjete kako biste istovremeno štedili novac i okoliš.